Menu Sluiten

Modellering

Sinds 2002 heeft GlobeZenit een ruime expertise opgebouwd in 3D laser scanning en dit zowel voor civiele als industriële toepassingen.

Als het bestaat, kunnen we het meten

Geografische data vormt een belangrijk element in onze moderne samenleving. Wij ondersteunen onze klanten bij het inwinnen, analyseren, inspecteren en visualiseren van dergelijke data.

Kwaliteit maakt deel uit van ons DNA

Onze focus is gericht op het bereiken van excellente resultaten in alles wat we doen. Voortdurend op zoek naar creatieve, innovatieve en efficiënte manieren om onze expertise in alle aspecten van ons werk toe te passen. GlobeZenit is ISO 9001:2005 en VCA*:2017/6.0 gecertificeerd.

Onze services:

Landmeetkunde
Mapping
Scanning & Modellering
Inspecties
Geo ICT

MOVING ON in een steeds veranderende wereld

Wij omarmen verandering, flexibiliteit en aanpassing aan een snel evoluerende wereld.

BUSINESS “not” as usual

Samen met onze partners werken wij oplossingen op maat uit die de waarde bieden die zij zoeken.

01586110158611

Kennis van Scanning en modellering.

Om een CAD solid model te maken, moeten de tijdens het scannen verkregen gegevens nauwkeurig zijn. De datapunten worden gewoonlijk vastgelegd door een CMM arm, die een laser of fasescanner gebruikt om individuele punten te verzamelen.

De ruwe puntgegevens bevatten dimensionale X, Y en Z locatie informatie. Deze datapunten kunnen ook kleurgegevens in R, G en B bevatten. De gegevens worden vervolgens samengevoegd tot een 3D-model.

Prismatische modellering is een methode om de juiste vorm van 3D geometrie te bepalen. Deze techniek wordt gewoonlijk gebruikt om onvolkomenheden in een fysiek gescand object te verhelpen.

Het model is gebaseerd op de geometrische relaties tussen kenmerken. Deze relaties zijn co.

More info

tags: Inspectie – Landmeetkunde – Mapping – Modellering – Modellering Belgie – 

Wenst u meer info over modellering kijk dan vlug op https://www.globezenit.be | Modellering

Ict | Landmeetkunde | Modellering | Scanning | Inspecties | 


Onderstaand kan u algemene informatie vinden doch deze behoort niet specifiek tot bovenvermeld bedrijf

Modellering

identiteit identiteit aanpak team expertises mobiliteit vervoerseconomie milieu ruimtelijke ordening data analyse studies studies publications klanten klanten externe partners werken bij stratec werken bij stratec contact home identiteit identiteit aanpak team expertises mobiliteit vervoerseconomie milieu data analyse ruimtelijke ordening studies studies publications klanten klanten externe partners werken bij modellering voor bedrijven op maat stratec werken bij stratec contact nl en fr loupe mobiliteit strmobilitymedium stramenagementmedium strdatamedium strenvironementmedium strtransportmedium technologische vooruitgang volstaat niet langer om personen en goederen op een gestroomlijnde manier van punt a naar punt b te brengen. Vandaag de dag moeten beleidsmakers slimme keuzes maken met betrekking tot de vestiging van economische activiteiten vervoe.

home nieuws referenties over hydroscan vacatures contact slim drinkwater beheer leakredux cycli netwerkbeheer lekbeheer asset management duurzame voorziening drinkwater waterslagstudies modellering drinkwater stedelijke afwatering en rioolbeheer rioscan structurele riooltoestand stedelijke afwatering en rioolbeheer hemelwaterplan intraal rioolbeheer digitaal beheerplatform overstromingen en waterlopen floodcast p methodiek waterbeheer industrie residentile waterhuishouding water technologien betrouwbaarheid n veerkracht van uw netwerk om de klanten ook in extreme situaties van drinkwater te voorzien hydroscan begeleidt u met haar expertise n haar softwareoplossingen continue watervoorziening betekent betrouwbaarheid n veerkracht van uw netwerk om de meer over modellering klanten ook in extreme situaties van drinkw.

Mededeling over Modellering

over ons diensten team portfolio nieuws contact jobs architecten urban landscape publieke ruimte woonontwikkelingen buurtgroen landschap klimaatrobuust engineering wegen waterbouw riolering hydraulica modellering menu over ons diensten team portfolio nieuws contact jobs urban landscape engineering architecten urban landscape publieke ruimte woonontwikkelingen buurtgroen landschap klimaatrobuust engineering wegen waterbouw riolering hydraulica modellering hydraulica amp modellering een rioleringsstelsel is opgebouwd uit verschillende structuren inspectieputten leidingen grachten overstorten pompstations die met elkaar op een complexe manier verbonden zijn. Om de werking van een volledig rioolstelsel te.